Cypryśnik (taxodium)

Sortuj po:

Cypryśnik błotny - szczepione odmiany Taxodium distichum w ofercie szkółki roślin


Cypryśnik błotny - Taxodium distichum jest drzewem naturalnie porastającym południowo-wschodnie Stany Zjednoczone. Znajduje się głównie przy bagnach, okolicach rzek i terenów zalewowych. Jest okazem raczej wolnorosnącym, w ojczyźnie osiągającym nawet do 50m wysokości. W naszym polskim klimacie może osiągać 25-30m wysokości. Młode egzemplarze rosną w regularny stożek, starsze cypryśniki błotne przypominają cylindry z zaokrągloną koroną. Taxodium distichum wytwarza dwa rodzaje pędów - długopędy (drewniejące i trwałe, na nich wytwarzają się pąki) oraz krótkopędy (krótkie, opadające z igłami jesienią). Stare cypryśniki błotne porastające podmokłe obszary mogą wytwarzać korzenie oddechowe wystające ponad ziemią (u osobników  minimum 30 letnich). Igły krótkie, miękkie, jasnozielone, jesienią rudobrązowe, opadają na zimę. Szyszki pojawiają się dopiero u 20letnich okazów. Taxodium distichum wymaga żyznych, wilgotnych gleb o kwaśnym odczynie. Nie lubi suszy, świetnie rośnie na słonecznych stanowiskach. Cypryśnika błotnego najczęściej spotkać możemy w miejscach o dużej wilgotności - na bagnach, łąkach, nad brzegami rzek i zbiorników wodnych. W Polsce piękny egzemplarz do zobaczenia znajduje się w Arboretum w Kórniku.