Wysyłka za granicę - Shipping abroad

 

  1. Zamówienia można składać poprzez adres e-mail - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

  2. Po otrzymaniu wiadomości z zamówieniem, sprawdzamy dostępność, a także szacujemy koszty roślin oraz wysyłki. Kompletną wycenę przesyłamy na e-mail, jeśli jest zaakceptowana to wtedy konieczna będzie przedpłata na nasz rachunek bankowy.

  3. Wysyłamy rośliny do następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  4. Waga gabarytowa jednej paczki nie może przekroczyć 25kg. Liczona jest ze wzoru: 
    - dł(cm) x wys(cm) x szer(cm) / 6000 < 25kg. Maksymalna wysokość paczki to 90cm.

  5. Czas dostawy zamówienia za granicę to ok. 3-7 dni roboczych

  6. Duże partie materiału roślinnego  możemy  nadać przesyłką na palecie - koszt transportu ustalany indywidualnie.
 

1. Orders can be placed via the e-mail address - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

2. After receiving the order message, we check availability and estimate plant and shipping costs. We send the complete quote by e-mail, if it is accepted, then it will be necessary to make a prepayment to our bank account.

3. We send plants to the following European Union countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Italy.

4. The overall weight of one package cannot exceed 25 kg. It is calculated from the formula: - length (cm) x height (cm) x width (cm) / 6000 <30kg. The maximum height of the package is 90 cm.

5. The delivery time for an order abroad is approx. 3-7 business days

6. Large batches of plant material can be shipped on a pallet - the cost of transport is determined individually.

 


Koszty wysyłek zagranicznych według kraju
Cost of international shipments by country
L.p. Kraj Koszt wysyłki w zł (paczka do 25 kg)*
Country Shipping cost in PLN
1 Austria 160
Austria
2 Belgia 165
Belgium
3 Bułgaria 230
Bulgaria
4 Chorwacja (kontynent)
180
Croatia
5 Czechy 140
Czech Republic
6 Dania 170
Denmark
7 Estonia 160
Estonia
8 Finlandia 300
Finland
9 Francja (kontynent)
190
France
10 Grecja 355
Greece
11 Hiszpania (kontynent)
240
Spain
12 Holandia 160
The Nederlands
13 Irlandia 340
Ireland
14 Litwa 160
Lithuania
15 Luksemburg 180
Luxembourg
16 Łotwa 145
Latvia
17 Niemcy 155
Germany
18 Portugalia (kontynent)
240
Portugal
19 Rumunia 190
Romania
20 Słowacja 140
Slovakia
21 Słowenia 190
Slovenia
22 Szwecja 240
Sweden
23 Węgry 160
Hungary
24 Wielka Brytania -
United Kingdom
25 Włochy 250
Italy
* Możliwa wysyłka paletowa. Koszty wyceniamy indywidualnie
* Possible pallet shipping. We estimate the costs individually.