Wysyłka za granicę - Shipping abroad

 

  1. Zamówienia można składać poprzez adres e-mail - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

  2. Po otrzymaniu wiadomości z zamówieniem, sprawdzamy dostępność, a także szacujemy koszty roślin oraz wysyłki. Kompletną wycenę przesyłamy na e-mail, jeśli jest zaakceptowana to wtedy konieczna będzie przedpłata na nasz rachunek bankowy.

  3. Wysyłamy rośliny do następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  4. Waga gabarytowa jednej paczki nie może przekroczyć 30kg. Liczona jest ze wzoru: 
    - dł(m) x wys(m) x szer(m) x 250 < 30kg. Maksymalna wysokość paczki to 90cm.

  5. Czas dostawy zamówienia za granicę to ok. 3-5 dni roboczych

  6. Duże partie materiału roślinnego  możemy  nadać przesyłką na palecie - koszt transportu ustalany indywidualnie.
 

1. Orders can be placed via the e-mail address - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

2. After receiving the order message, we check availability and estimate plant and shipping costs. We send the complete quote by e-mail, if it is accepted, then it will be necessary to make a prepayment to our bank account.

3. We send plants to the following European Union countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Italy.

4. The overall weight of one package cannot exceed 30 kg. It is calculated from the formula: - length (m) x height (m) x width (m) x 250 <30kg. The maximum height of the package is 90 cm.

5. The delivery time for an order abroad is approx. 3-5 business days

6. Large batches of plant material can be shipped on a pallet - the cost of transport is determined individually.

 


Koszty wysyłek zagranicznych według kraju
Cost of international shipments by country
L.p. Kraj Koszt wysyłki w zł (paczka do 30 kg)*
Country Shipping cost in PLN
1 Austria 135
Austria
2 Belgia 135
Belgium
3 Bułgaria 165
Bulgaria
4 Chorwacja (kontynent)
165
Croatia
5 Czechy 135
Czech Republic
6 Dania 135
Denmark
7 Estonia 145
Estonia
8 Finlandia 175
Finland
9 Francja (kontynent)
165
France
10 Grecja 355
Greece
11 Hiszpania (kontynent)
175
Spain
12 Holandia 135
The Nederlands
13 Irlandia 165
Ireland
14 Litwa 135
Lithuania
15 Luksemburg 135
Luxembourg
16 Łotwa 145
Latvia
17 Niemcy 125
Germany
18 Portugalia (kontynent)
175
Portugal
19 Rumunia 155
Romania
20 Słowacja 135
Slovakia
21 Słowenia 165
Slovenia
22 Szwecja 165
Sweden
23 Węgry 135
Hungary
24 Wielka Brytania 145
United Kingdom
25 Włochy 145
Italy
* Możliwa wysyłka paletowa. Koszty wyceniamy indywidualnie
* Possible pallet shipping. We estimate the costs individually.